Terms & Conditions

Actuele instructies m.b.t. leveringen als gevolg van wereldwijde beperkingen door Corona/ Covid 19:
Met name voor contracten die vóór en tijdens de wereldwijde corona-pandemie zijn gesloten, kunt u ervan uitgaan dat Selecta one er alles aan doet om aan haar leveringsverplichtingen te voldoen en om een tijdige en correcte levering aan alle klanten te garanderen. Maar als gevolg van de mondiale toeleveringsketens, in het bijzonder de onvoorspelbare officiële maatregelen, voorschriften en verboden, de nog steeds bestaande en voortdurend veranderende beperkingen van het (met name ook grensoverschrijdende) transport- en luchtverkeer evenals de feitelijke beperkingen op commerciële activiteiten wereldwijd, kan momenteel niet absoluut gegarandeerd worden dat alle leveringen tijdig, volledig en volgens planning kunnen worden uitgevoerd. Om deze reden zijn alle door Selecta one aangegane leveringsverplichtingen afhankelijk van adequate, tijdige en correcte toeleveringen.
Zodra Selecta one zich bewust wordt van problemen die leiden tot verstoringen in de toeleveringsketen van een bepaald product, zal Selecta one de betrokken klanten informeren en samen met de klanten oplossingen zoeken. Eventuele deelbetalingen zullen uiteraard worden gerestitueerd.


General Terms and Conditions at Selecta Klemm GmbH & Co. KG

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van de firma Selecta Klemm GmbH & Co. KG (Dutch) [PDF]

Richtlijnen met betrekking tot het houden, het cultiveren en het be- en verwerken van planten
Instructions regarding Keeping, Cultivation and Processing of Plants (English)