Selecta staat voor een familiebedrijf dat zich bewust is van zijn tradities en de daarmee verbonden vaste waarden die de basis zijn voor het handelen.

Wij leven vandaag, maar alleen de voorbereiding op morgen zal onze toekomst verzekeren. Het is onze plicht om onze klanten te ondersteunen bij innovaties op zowel het gebeid van producten als ook marketing. Aldus houden wij ons actief bezig met de ontwikkelingen in de tuinbouw.

Duurzaamheid heeft van ons hoge prioriteit in onze omgang met onze klanten, onze werknemers en onze omgeving. Duurzaamheid en kwaliteit, dat zijn twee zijden van dezelfde medaille. Kwaliteit in zowel het product als het proces zijn de vereisten waarmee succesvolle ontwikkelingen in de toekomst worden verzekerd door de verbinding tussen oude tradities en het heden. 

De vormgeving van onze toekomst vereist dus een betrouwbare samenwerking. Wij zijn ons bewust van onze speciale verantwoordelijkheid ten opzichte van onze klanten en zijn trots en dankbaar voor onze zakelijke relaties die al tientallen jaren bestaan.